OPIS

Specifičnosti zahvata su u izrazito razvedenoj mreži podnih instalacija, blizine glavnog voda električne energije grada Đurđevca kojeg je potrebno premostiti i u kombiniranoj podkonstrukciji samog postrojenja (armirani beton i čelični profili).

PREGLED

Vrsta projekta Proizvodni pogon - pilana
Lokacija Đurđevac, KKŽ
Investitor Bauwerk Boen d.o.o.
Vrijeme 2017.

Zatečeno stanje je postojeća proizvodna hala (stara pilana) koju je potrebno rekonstruirati i modernizirati.

Zahvat uključuje demontažu postojećih postrojenja i uklanjanje podkonstrukcije, strojne iskope nosive temeljne ploče, armirano betonske i armiračke radove, zidarske radove i unutarnje uređenje postojeće konstrukcije.

Koordinacija između svih izvođača osobito je bitna kod ovog projekta zbog potrebe preciznog izvođenja pojedinih segmenata podkonstrukcije. (Budući je ovaj projekt u fazi izvođenja periodično ćemo nadopunjavati)

    Bauwerk Boen d.o.o.
© 2018 Grad-IM