OPIS

Na zahtjev investitora pristupilo se izgradnji monolitne zgrade relativno zahtjevne konstrukcije uz pridržavanje posebnih uvjeta konzervatora. Gradnju osobito karakterizira otvoreni prostor bez nosivih pregrada te nadprosječne mehaničke otpornosti i stabilnosti.

PREGLED

Vrsta projekta Poslovna zgrada
Lokacija Ivanska, BBŽ
Investitor Majcan Veterinarska ambulanta
Vrijeme 2016. - 2017.

Na neograđenoj građevinskoj parceli prilikom uvođenja u posaozatečeno stanje je prirodan teren. Nakon izvedbe privremene ograde i označavanja gradilišta pristupili smo izradi nanosne skele, skidanju humusa i planiranju terena.

Geodetske oznake izvedene su na nanosnu skelu te se potom pristupilo širokom iskopu za podrum. Unutar širokog iskopa izvedena su dva zasebna iskopa za temeljne stope AB stupova koji su glavni nosivi elementi konstrukcije prodajnog dijela zgrade te se provlače kroz cijelu zgradu. Stupovi su poprečnog presjeka 90 x 30 cm.

Izveden je podložni beton u sloju debljine cca 5 cm, te je na njega položena horizontalna hidroizolacija varenom ljepenkom. Nakon izvedene izolacije nanesen je sloj zaštitnog betona te se pristupilo izradi oplate AB zidova i stupova podruma.

Nakon postavljene armature i ugrađenog betona izvedene su temeljne trake skladišnog dijela zgrade te su nakon izvedenog zatrpavanja preostalog dijela širokog iskopa podruma sjedinjena oba dijela. Zidarski radovi prizemlja su izvedeni klasičnom monolitnom gradnjom debljine nosivih zidova 25 cm izređenih od blok opeke.

Krovište je sastavljeno iz dva dijela: na dijelu prodajnog prostora izvedena je dvostruka stolica, a na skladišnom dijelu izveden je jednostrešni krov duljine rogova cca 10 m koji se oslanjaju na prednju i stražnju nazidnicu i središnju drvenu gredu poprečnog presjeka 28 x 20 cm koja je oslonjena na tri AB nosive grede koje su lomljene pod kutem nagiba krovišta.

Zidarski radovi nastavili su se ručnim žbukanjem prizemlja, a zgrada će biti dovršena izvedbom fasade uz prethodno uređenje okoliša i unutarnjim završnim radovima u građevini: zidne i podne obloge, spušteni stropovi i sl.

    Majcan Veterinarska ambulanta
© 2018 Grad-IM