OPIS

Ovaj projekt karakterizira povećana potreba koordinacije i fleksibilnosti između izvođača i investitora zbog neometanog rada glavnog objekta pretežito ugostiteljske namjene.

PREGLED

Vrsta projekta Pomoćna zgrada javne namjene
Lokacija Babinac, BBŽ
Investitor Kudumija Trade d.o.o.
Vrijeme 2017.

Nakon izvedenog izmještaja odvodnog kanala koji se nalazio na trasi buduće pomoćne zgrade pristupilo se klasičnoj izgradnji nosive konstrukcije.

Zgradu karakterizira vitka konstrukcija izvedena omeđenim ziđem debljine 20 cm i montažnim nadvojima nad otvorima u konstrukciji, te bez izvedene stropne ploče.

Zbog navedenog bilo je potrebno izvesti dvostrešni krov u konstrukciji jednostruke visulje.

Zgradu karakterizira relativno kompleksan razvod unutarnje odvodne mreže, izostanak stropne ploče u konstrukciji i završni sloj termo fasade izveden drvenim oblicama.

    Kudumija Trade d.o.o.
© 2018 Grad-IM