OPIS

Projekt se bazira na uređenju fasade te prenamjeni prostorije unutar zgrade u prostoriju za ispraćaj uz dogradnju nadstrešnice i uređenje pristupnih staza i rampi.

PREGLED

Vrsta projekta Rekonstrukcije i adaptacije
Lokacija Slovinska Kovačica, BBŽ
Investitor Općina Nova Rača
Vrijeme 2016. - 2017.

Općina Nova Rača

Na zahtjev investitora radove smo započeli na prenamjeni prostorije za ispraćaj pokojnika. Prenamjena je uključivala rekonstrukciju i adaptaciju prostora koji je bio potpuno devastiran.

Na zatečeno stanje izvodila se podna ploča, po prethodno nasutom tamponskom sloju tucanika unutar same prostorije. Radove smo nastavili izmještanjem otvora u nosivim zidovima i izvedbom stropne AB ploče na postojećem drvenom gredniku, postavom hidro i termo izolacije te radova na elektroinstalacijama i spušteni stropovi.

Zahvat je uključivao dogradnju nadstrešnice sa temeljnom pločom i pristupne rampe sa zaštitnom ogradom. Kompletni podovi popločeni su keramičkim pločicama, a zidovi su ožbukani ručno spravljenim produženim mortom.

Nastavak radova uključivao je izvedbu horizontalnih i vertikalnih zgradova na zgradi, izvedbu ETICS fasadnog sustava uz djelomičnu montažu vanjske stolarije, obradu temeljnog sokla zgrade i uređenje pristupnih staza i stubišta na glavnim i sporednim ulazima zgrade.

Prilikom uređenja pristupnih staza, a obzirom da se radi o zgradi javne namjene izvedena je i rampa za osobe smanjene pokretljivosti. Specifičnosti ovog projekta je izrazito velika površina pojedinog pročelja fasade (250 m2)

© 2018 Grad-IM